Mazury - Absolutnie wszystko o Mazurach. Noclegi, czarter, Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia, Mazury, Mazury, naszego serwisu. e-Mazury.com.pl

Konie, jazda konna, nauka, Konie, jazda konna, nauka, Konie, jazda konna, nauka, Konie, jazda konna, nauka, Konie, jazda konna, Konie, jazda konna, nauka,
  
  
  
  
  

 Akcja - SPRZATAMY MAZURY
  

Akcja - SPRZĄTAMY MAZURY

WWW.SPRZATAMY-MAZURY.PL <- Wszelkie informacje dotyczące akcji

 

Patronaty Honorowe: Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Patronaty Medialne: Telewizja Polsat, Radio ESKA Olsztyn 89,9 FM, Gazeta Olsztyńska, Portal Interia, Miesięcznik Rejs, Magazyn Wiosło, Przegląd Motorowodny, Magazyn Wodniaków Port 21, Portal Polskiego Żeglarstwa Regatowego Polskie Żagle.

Fundacja - Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży oraz firma Silver Service są inicjatorami i organizatorami akcji społecznej "SPRZĄTAMY MAZURY". To bardzo robocze jeszcze hasło, ale w pełni i najkrócej odzwierciedlające cel naszej dwumiesięcznej akcji. Dlaczego Mazury? Mazury są po polskim wybrzeżu najbardziej znanym regionem wypoczynkowym. Jako miejsce do żeglowania, jak i wszelkiej turystyki wodnej jest ono narażone na dewastację przyrody i nieustanne zaśmiecanie.

Jeżeli Mazury nie będą regularnie co roku sprzątane to skutki dewastacji środowiska naturalnego staną się nieodwracalne. Nie możemy do tego dopuścićI Dlatego wychowywanie społeczeństwa w kulturze czystości zamierzamy rozpocząć od młodego pokolenia - młodzieży gimnazjalnej, której zorganizujemy wypoczynek letni, w zamian za 6 godzinną codzienną akcję sprzątania Mazur. Mamy nadzieję, że w miarę upływu lat tego rodzaju akcje będą się cieszyć szerszym poparciem społecznym. Zmieniając oblicze Mazur - zmieniamy siebie.

Przy okazji akcji sprzątania pragniemy również zrealizować inny, ważny cel: musimy uświadomić wszystkim, młodym i starym bywalcom, że wytrzymałość ekologiczna Mazur nie jest nieograniczona. Liczymy na ofiarność sponsorów i darczyńców, którzy umożliwią nam realizację tego założenia. Ponieważ pierwotna wersja akcji jest przedsięwzięciem wysokobudżetowym i całkowicie uzależnionym od hojności sponsorów, jako organizatorzy zamierzamy równolegle zaprosić wszystkich spędzających wakacje na Mazurach, by poświęcili kilka godzin i pomogli nam posprzątać śmieci. Z naszej strony mogą liczyć na dostarczenie worków i rękawic oraz nieustający dobry humor.

Mamy nadzieję, że chętnych nie zabraknie. Każda firma i instytucja, która wesprze akcję finansowo, rzeczowo, organizacyjnie lub wysokim patronatem będzie mogła wpisać do swych dokonań udział w akcji SPRZĄTAMY MAZURY. Planujemy, że co roku z coraz większą ilością ludzi, sprzętu i większym rozmachem będziemy doprowadzali do tego, że Mazury będą coraz bardziej czyste a żeglarze oraz turyści zostawiać będą śmieci w plastikowych workach a nie na brzegach jezior.

 

Organizatorem Akcji SPRZĄTAMY MAZURY jest Fundacja Szansa.

W ramach akcji SPRZĄTAMY MAZURY namawiać będziemy mieszkańców i turystów do troski o czystość Mazur: ich żeglarskich, kajakowych, rowerowych i pieszych szlaków. Tegoroczne działania odbywają się pod hasłem: DBAJ O ŚWIAT.

W ramach akcji prowadzić będziemy następujące projekty:

- WORKI NA ŚMIECI DLA TURYSTÓW

W czasie wakacji od 1 lipca do 31 sierpnia Fundacja Szansa w ramach akcji rozdawać będziemy worki na śmieci we współpracujących Mazurskich portach. Chcemy w ten sposób zapobiec wyrzucaniu śmieci wprost do wody lub pozostawianiu ich na brzegach jezior. Liczymy, że worek na odpady na pokładzie jachtu, zmobilizuje do zbierania w nim śmieci w czasie rejsu, a później - wrzucenia pełnego i związanego worka do kontenera w porcie lub podstawionego przez gminę.

W ramach akcji "Sprzątamy Mazury" fundacja planuje również zapoczątkowanie selektywnej zbiórki odpadów i podstawienie specjalnych pojemników na zużyte baterie i aluminiowe puszki po napojach. Ich zagospodarowaniem i odbiorem zajmą się wyspecjalizowane firmy w ramach współpracy podjętej z Fundacją RECAL i Organizacją Odzysku REBA.

Porty i mariny współpracujące z fundacją Szansa zostaną, podobnie jak w ubiegłym roku oznakowane specjalnymi banerami z logo akcji. Udało nam się zachęcić do bliższej współpracy Mazurskie samorządy, które specjalnie dla naszych działań podstawią dodatkowe kontenery na śmieci.

Porty biorące udział w akcji SPRZĄTAMY MAZURY

1. Giżycko, MIĘDZYSZKOLNA BAZA SPORTÓW WODNYCH 2. Giżycko, MOSiR 3. Kozin, YACHT KLUB POLSKI BIELSKO-BIAŁA 4. Kietlice, KIETLICE NAD MAMRAMI 5. Mikołajki, LEŚNA POLANA 6. Mikołajki, WIOSKA ŻEGLARSKA 7. Piaski, KOREKTYWA 8. Piękna Góra, SAILOR 9. Pisz, CAMP PISZ 10. Przystań, Baza Obozowa ZHP WSPÓLNOTA OŚWIATOWA 11. Ruciane-Nida, DIUNA 12. Ruciane-Nida, POD DĘBEM 13. Ruciane-Nida, U FARYJA 14. Ryn, OW ZOFIÓWKA 15. Ryn, Stanica Żeglarska STOCK 16. Sztynort, TIGA 17. Węgorzewo, WDW Węgorzewo 18. Węgorzewo, KEJA 19. Węgorzewo, Harcerski Ośrodek Wodny MAMRY 20. Wierzba, Dom Pracy Twórczej PAN 21. Wilkasy, AZS 22. Wilkasy, SILNOWA 23. Wygryny, PIĘKNY OGRÓD

Spis kontenerów gminnych

1. Gmina Giżycko - Bogaczewo (J.Boczne) - Piękna Góra, Wilkasy Zalesie - Wrony (J.Tajty) - Sterławki Małe (J.Dejgunek) - Bogacko (J.Dejguny) - Doba (J.Dobskie) - Fuleda (J.Dobskie) - Królewski Róg (J.Dargin) - Pierkunowo (J.Kisajno) - Bystry (J.Niegocin) 2. Gmina Mikołajki: - Kanał Tałcki w Tałtach - Promenada w Mikołajkach (J.Mikołajskie) 3. Gmina Miłki - Rydzewo przystań (J.Boczne) - Jagodne Wielkie plaża (J.Jagodne) 4. Gmina Orzysz - Nowe Guty (J.Śniardwy) - Suchy Róg (J.Śniardwy) - Cierzpiety (J.Buwełno) - Ublik (J.Ublik Wlk.) 5. Gmina Pisz - Pisz nad Pisą - Kociołek Szlachecki przy moście - Kwik (J.Białoławki) - Łupki (J.Roś) - Wiartel (J.Wiartel) - Zdory (J.Seksty) 6. Gmina Pozezdrze: - Pozezdrze, plaża (J.Pozezdrze) - Harsz (J.Harsz) - Pieczarki (J.Drgał Wielki) 7. Gmina Ruciane-Nida - Śluza Guzianka - Pole biwakowe Kowalik (J.Nidzkie) - Karwica (J.Nidzkie) 8. Gmina Ryn - Kozin kąpielisko (J.Jagodne) - Prażmowo kąpielisko (J.Jagodne) - Szymonka kąpielisko (J.Szymoneckie) - Kanał Szymoński most - Kanał Szymoński pole namiotowe - Ryn plaża (J.Ołów) - Kanał Tałcki most 9. Gmina Węgorzewo - Kal plaża (J.Święcajty) - Radzieje plaża - Kolonia Rybacka plaża (J.Święcajty) - Ogonki plaża (J.Święcajty)

- AKCJA SZALUPOWA

Projekt polegający na systematycznym monitorowaniu i sprzątaniu brzegów Mazurskich jezior. Chcielibyśmy objąć tym projektem następujące akweny Pojezierza Mazurskiego - jeziora: Nidzkie, Bełdany, Mikołajskie, Tałty, Ryńskie, Jagodne, Niegocin, Dargin, Mamry, Święcajty.

To ogromne, ale i bardzo efektywne przedsięwzięcie wymaga jednak dużych nakładów finansowych w pierwszym roku istnienia, w związku z czym, nadal poszukujemy środków na jego sfinansowanie. "Akcja Szalupowa" to projekt realizowany na podstawie umów zawartych przez właściwe terytorialnie Urzędy Gminy i Fundację SZANSA.

Celem projektu jest kompleksowe utrzymanie czystości brzegów Wielkich Jezior Mazurskich i zapoczątkowanie programu segregowania odpadów wśród turystów przebywających na Mazurach.

- LEON CZYŚCICIEL: warsztaty ekologiczne

Projekt "Leon Czyściciel" polega na: - organizacji edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży - zapewnieniu uczestnikom obozów wędrownych wypoczynku wakacyjnego w zamian za sprzątanie szlaków turystycznych.

W ramach obozów wędrownych, wolontariusze akcji będą brali czynny udział w sprzątaniu najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc. Realizując projekt "Leon Czyściciel" stwarzamy możliwość uczestnictwa w edukacji ekologicznej w zakresie: - nabycia umiejętności pracy na rzecz ochrony środowiska, - dostrzegania i rozwiązywania na małą skalę problemów związanych z czystością własnego otoczenia, - zrozumienia, że wkład własnej pracy może być znaczącą częścią działań zakrojonych na większą skalę, - uzmysłowienia konieczności poniesienia trudu fizycznej pracy włożonej w sprzątanie, - zyskania umiejętności promowania idei akcji: poprzez np. nakłanianie do współpracy (w organizowanych zbiórkach śmieci) napotykanych na szlaku turystów, dzieci i młodzież spędzających wakacje na Mazurach.

Działania Fundacji Szansa w ramach Akcji SPRZĄTAMY MAZURY zostały objęte Patronatem Honorowym przez: - Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - Ministra Środowiska - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Przygotowując Akcje SPRZĄTAMY MAZURY spotkaliśmy się po raz kolejny z wielką życzliwością prasy, radia i telewizji. To właśnie zaangażowanym w społeczne działania dziennikarzom zawdzięczamy rozpowszechnianie wśród widzów, słuchaczy i czytelników idei naszych działań. Patroni Medialni tegorocznej Akcji: TVP3 Gdańsk, Gazeta Olsztyńska, Radio Olsztyn, Magazyn Sportów Wodnych Żagle, Port21, Wiosło, Recykling, Przegląd Motorowodny, Przyroda Polska.

 

Wszystkie pytania jak i potrzebne informacje dotyczące akcji ''SPRZĄTAMY MAZURY'' otrzymasz pisząc korenspondencyjnie na adres:

FUNDACJA SZANSA
00-707 Warszawa
ul. Wasiutyskiego 15
dopisek: akcja ''SPRZĄTAMY MAZURY''
tel. (+48 22) 651 04 13
fax (+48 22) 651 04 11

Agnieszka Brzezińska
tel. kom.: 0-507 130 643
e-mail: a.brzezinska@silverservice.pl

Wpłaty na konto Fundacji można dokonać na rachunek:
PKO BP S.A., II O/Warszawa, ul. Mickiewicza 25, 01-551 Warszawa
nr rachunku: 63 10201026 122730966
z dopiskiem: darowizna na kampanię edukacyjną Sprzątamy MazurySprzątamy Mazury

 

Strona Główna  | O Firmie | Ogłoszenia | Reklama | Praca | Kontakt | e-mail
sprzęt rehabilitacyjny . sprzęt medyczny . sprzęt laboratoryjny . wózek inwalidzki . wózki inwalidzkie . wózki inwalidzkie elektryczne . krioterapia . Zakopane . Mazury . Kaszuby . bezdech senny . cpap . sprzęt rehabilitacyjny . sprzęt laboratoryjny . sprzęt rehabilitacyjny . sprzet laboratoryjny . elektrokardiograf . meble medyczne . wagi laboratoryjne . waga lekarska . wagosuszarka . masażer . destylator . mata do ćwiczeń . aparat do krioterapii . meble metalowe . szafy metalowe . szafy ubraniowe . szafy aktowe . szafa kartotekowa . sejf . jonometr . grubościomierz . higrometr . komory klimatyczne . komora badań cieplnych . komory klimatyczne . konduktometr . mętnościomierz . ph metr . suszarka laboratoryjna . zamrażarki laboratoryjne
Copyright C 2001