Mazury - Absolutnie wszystko o Mazurach. Noclegi, czarter, Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia, Mazury, Mazury, naszego serwisu. e-Mazury.com.pl
Komendy, żeglarskie komendy, Komendy, żeglarskie komendy, Komendy, żeglarskie komendy, Komendy, żeglarskie komendy, Komendy, żeglarskie komendy,
  
  
  
  
  
 

 

KOMENDY

KOMENDY NA STER I DLA STERNIKA

Ster prawo /lewo - rozkaz skręcenia płetwy sterowej w prawo/lewo o około 25-30 stopni od diametralnej jachtu

  

Ster prawo/lewo na burt - rozkaz maksymalnego wychylenia steru

  

Ster zero - rozkaz ustawienia płetwy sterowej w osi symetrii jachtu

  

Ster prawiej/lewiej - rozkaz nieznacznego wychylenia płetwy sterowej w prawo/lewo w stosunku do jej dotychczasowego położenia

  

Sternik ostrzyć - sternik ma zbliżać kurs jachtu do kąta martwego

  

Sternik odpadać - sternik ma oddalać się od kąta martwego

  

Sternik do lini wiatru - rozkaz utrzymywania dziobu pod wiatr

  

Sternik do łopotu - rozkaz skręcenia jachtu do otrzymaniu łopotu (przy danym ustawieniu żagla)

  

Sternik tak trzymać - rozkaz utrzymania kursu

  

Sternik kurs 140 stopni - rozkaz zmiany dotychczasowego kursu na kompasowy

  

Sternik 30 stopni w prawo - rozkaz zmiany kursu w prawo o 30 stopni w stosunku do kursu dotychczasowego

     

KOMENDY NA ŻAGLE

Przygotować żagle do stawienia - wykonanie wszelkich zabiegów aby żagle były gotowe do stawienia

  

Przygotować żagle do zrzucenia - wykonanie wszelkich zabiegów aby żagle były gotowe do zrzucenia

  

Grot (bezan, fok itd.) staw - rozkaz pełnego wybrania fału

  

Grot (bezan, fok itd.) precz - rozkaz odknagowania fału

  

Grota (bezana) szoty wybierz - rozkaz maksymalnego wybrania szotów (grota lub innych)

  

Lewy/prawy foka(kliwra) szot wybierz - rozkaz maksymalnego wybrania wskazanego szota danego żagla

  

Grota (bezana) szot wybieraj, prawy foka szot wybieraj - rozkazy wybierania odpowiednich szotów do otrzymania komendy dość

  

Grot/bezan/fok luz - całkowity luz szotów

  

Sztaksle luz - komenda oznaczająca całkowite wyluzowanie przednich żagli

  

Grota/bezana/foka szoty luzuj - rozkaz luzowania szotów aż do otrzymania komendy dość

  

Fok lewo/prawo na wiatr - rozkaz wypchnięcia za róg szotowy żagla pod kątem 40-45 stopni do symetralnej jachtu

  

Frot/bezan lewo/prawo na wiatr - rozkaz wypchnięcia bomu do want, jednocześnie podnosząc go do góry

  

Fok na motyla - ustawienie foka za pomocą szotów tak aby pracował po przeciwnej stronie niż grot

  

Uwaga na żaglach - komenda zwracająca uwagę załogi na żagle

     

KOMENDY NA KOTWICĘ

Przygotować kotwicę do rzucenia

  

Uwaga na nogi - ostrzeżenie związane z rzuceniem kotwicy

  

Kotwicę rzuć

  

Do wybierania kotwicy/ przygotować kotwicę do wybrania

  

Kotwicę wybieraj/kotwicę wybierać

  

Kotwicę rwij - komenda nakazująca wyrwanie kotwicy z dna i podciągnięcie jej pod dziób

  

Klar przy kotwicy/sklarować kotwicę - rozkaz wyciągnięcia kotwicy na pokład, oczyszczenia i złożenia

  

Kotwica na pokład - rozkaz wciągnięcia kotwicy na pokład, przymocowania i sklarowania łańcucha bądz cumy

  

Kotwica patrzy w prawo/lewo/prosto - meldunek określający położenie kotwicy

     

KOMENDY NA DRYFKOTWĘ

Przygotować dryfkotwę do rzucenia - rozkaz polega na zamocowaniu do niej liny głównej i powrotnej, sklarowaniu tych lin i obłożeniu liny głównej na pachołku, przymocowaniu do dryfkotwy obciążenia i bojki.

   

Uwaga na nogi - ostrzeżenie związane z rzuceniem dryfkotwy
  
dryfkotwę rzuć
  
Luzować na linie głównej i powrotnej - rozkaz luzowania obu lin aż do otrzymania komendy "dość luzować"
  
Wybierać (linę powrotną)/dryfkotwę - po ściągnięciu następuje meldunek "dryfkotwa pod dziobem/rufą
  
Dryfkotwa na pokład
  
Klar na dryfkotwie - komenda nakazująca sklarowanie lin, odczepienie bojki i obciążnika i innych czynności
  

KOMENDY, POLECENIA I MELDUNKI NA CUMY, SZPRINGI I OBIJACZE

Przygotować cumy/szpringi do oddania - nakaz sklarowania cum/szpringów
  
Cumę/szpring dziobową/rufową na biegowo - rozkaz zmiany zacumowania na sposób umożliwiający luizowanie i odcumowywanie się z pokładu
  
Szpring rufowy wybieraj
  
Cumę dziobową wybieraj
  
Luz cumy/szpringu dziobowej/rufowej wybierz - nakaz wybrania nadmiernego luzu wskazanej liny i ponownegozaknagowania
  
Przygotuj cumę dziobową/rufową do podania - należy sklarować cumę
   
Cumę dziobową/rufową podaj - nakaz rzucenia cumy na keję
  
Cumę dziobową/rufową na ląd/na keję - należy wyskoczyć na ląd i czekać na podanie cumy
  
Uwaga na cumach - komenda zwracająca uwagę załogi na cumy
  
Uwaga na nogi - ostrzeżenie związane z rzuceniem dryfkotwy
Cumę dziobową/obłóż - wykonuje sięcumując na pachołku
  
Cumę na boję - należy przełożyć przez ucho boi wolny koniec cumy
  
Klar na cumach - nakaz sklarowania cum
  
Przygotuj obijacze - rozkaz wydobycia spod deku odbijaczy i umieszczenia ich na pokładzie
  
Odbijacze na prawą/lewą burtę - komenda wykonywana przy dochodzeniu do pomostu, nakazuje przełożenie odbijaczy na tę burtę, którą będziemy podchodzić
  
Chroń burtę - rozkaz zabezpieczenia burty przed uszkodzeniami w wyniku uderzeniea np. o pomost
  

KOMENDY, POLECENIA I MELDUNKI NA HOL

Przygotować hol do podania - komenda nakazująca sklarowanie cumy, przeniesienie jej na achterdek lub fordek i przymocowanie jednego końca cumy do jachtu
  
Przygotować się do przyjęcia/wzięcia holu - nakaz znalezienia się na odpowiadnich stanowiskach
  
Hol podaj - przekazaniu holu drugiej jednostce
  
Hol przyjmij - polega na odebraniu go, przeniesieniu na dziub lub rufę i przymocowaniu
Hol luzuj - rozkaz powolnego luzowania holu aż do komendy "dość"
  
Hol wybierać - rozkaz powolnego wybierania holu aż do komendy "dość"
  
Przygotuj hol do oddania - należy rozlużnić hol na w miejscu przywiązania
  
Uwaga na holu - komenda zwracająca uwagę załogi na hol
Uwaga na nogi - ostrzeżenie załogi przed zaplątaniem się w hol
Hol oddaj
  
Hol na pokład - odebranie od innej jednostki holu i wciągnięcie go na własny pokład
  
Hol klaruj - nakaz sklarowania holu
  

KOMENDY I POLECENIA NA SILNIK

Uruchomić silnik - komenda nakazująca uruchomienie silnika
  
Mała naprzód(wstecz)/pół naprzód(wstecz)/cała naprzód(wstecz) - rozkaz nadania silnikowi odpowiedniej liczby obrotów
  
Silnik stop - nakaz pozostawienia silnika w ruchu na biegu jałowym
  
Odstawić silnik - komenda nakazująca wyłączenie silnika
  
Przygotować się do manewrów silnikiem

INNE KOMENDY

przygotować się do zwrotu przez sztag/rufę
  
Wachty na pokład
  
Załoga na pokład
  
Eszystkie ręce na pokład
  
Na stanowisko manewrowe
  

KOMENDY SZALUPOWE

Obsada do łodzi - nakaz zajęcia przez załoge uprzednio ustalonych miejsc
  
Odbij - nakaz wykonania wszystkich czynności związanych z odbijaniem (odcumowanie łodzi i wypchnięcie przez bosakowych i wyprowadzenie łodzi na wodę)
  
Wiosła chwyć - komenda nakazująca przygotowanie do wiosłowania (wiosła uniesione na nadburcie)
  
Wiosła - komeda wyjściowa do rozpoczęcia wiosłowania i do wszelkich zmian w trakcie wiosłowania
  
Obie naprzód - rozpoczęcie wiosłowania do przodu przez wioślarzy z obu burt
  
Obie wstecz - rozpoczęcie wiosłowania do tyłu przez wioślarzy z obu burt
  
Prawa/lewa naprzód, lewa/prawa wstecz - wioślarze odpowiedniej burty wiosłują w nakazanym kierunku
  
Hamuj/Wiosła w wodę - rozkaz zanurzenia w wodzie piór ustawionych pionowo i prostopadle do symetralnej łodzi
Wiosła spław/Wiosła puść - rozkaz wyjęcia wioseł z dulek, przełożenia poza burtę, ustawienia równoległego do burt, piórem w kierunku rufy
  
Wiosła skróć/Wiosła skrzyżuj - ustawienie rękojeści pod nadburciem przeciwnej burty, a piór wioseł płasko
  
Wiosła na wiatr - nakaz ustawienia wioseł jak po komendzie "wiosła skróć", lecz pióra ustawione pod kątem prostym do wody
  
Wiosła wzwyż - komenda nakazująca wyjęcie wioseł z dulek i ustawienie ich pionowo na pokadzie, piórami do góry
  
Bosak - przy dobijaniu do brzegu, pomostu układa się wiosła w osi symetrii łodzi, a bosakowy podnosi bosak okuciem do góry, a inny przygotowuje cumę
  
Obsada z łodzi - komenda dla bosakowych by podać cumę dziobową, a wioślarze zabezpieczają burtę. Po klarze następuje opuszczenie łodzi przez obsadę

 

 

 

Strona Główna  | O Firmie | Ogłoszenia | Reklama | Praca | Kontakt | e-mail
sprzęt rehabilitacyjny . sprzęt medyczny . sprzęt laboratoryjny . wózek inwalidzki . wózki inwalidzkie . wózki inwalidzkie elektryczne . krioterapia . Zakopane . Mazury . Kaszuby . bezdech senny . cpap . sprzęt rehabilitacyjny . sprzęt laboratoryjny . sprzęt rehabilitacyjny . sprzet laboratoryjny . elektrokardiograf . meble medyczne . wagi laboratoryjne . waga lekarska . wagosuszarka . masażer . destylator . mata do ćwiczeń . aparat do krioterapii . meble metalowe . szafy metalowe . szafy ubraniowe . szafy aktowe . szafa kartotekowa . sejf . jonometr . grubościomierz . kardiotokograf . komory klimatyczne . komora badań cieplnych . komory klimatyczne . konduktometr . mętnościomierz . kardiomonitor . suszarka laboratoryjna . zamrażarki laboratoryjne
Copyright C 2001