Mazury - Absolutnie wszystko o Mazurach. Noclegi, czarter, Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia, Mazury, Mazury, naszego serwisu. e-Mazury.com.pl

Żeglarstwo, locja, Żeglarstwo, locja, Żeglarstwo, locja, Żeglarstwo, locja, Żeglarstwo, locja, Żeglarstwo, locja, Żeglarstwo, locja, Żeglarstwo, locja, Żeglarstwo, locja,
  
  
  
  
  
 
 

 

  

LOCJA

Locja jest to dział wiedzy zajmujący się opisem wód żeglownych, ich wybrzeży, oznakowaniem nawigacyjnym oraz wskazówkami wybierania bezpiecznej drogi żeglugi, sposobu omijania miejsc niebezpiecznych. Szlak żeglugowy to pasmo na drodze wodnej, na którym może odbywać się bezpiecznie i swobodnie ruch żeglugowy statków o zagłębieniu dozwolonym na danym odcinku drogi wodnej.

Na niewielkich rzekach szlak żeglugowy nie jest wytyczony. Rzeka przeważnie meandruje (tworzą się charakterystyczne zakola). Żegluga powinna odbywać się nurtem rzeki (z zakola jednego brzegu na zakole drugiego brzegu). Płynąc tak przemieszczamy się po najgłębszych miejscach, przez co oddalamy niebezpieczeństwo obtarcia dna, zawiśnięcia na mieliźnie bądź nawet urwania pędnika (w przypadku łodzi motorowych). W zakolach należy uważać na ostry nurt rzeki, który morze zrzucić dziób naszej łodzi z obranego kursu. Przeszkody jakie możemy napotkać na swojej drodze mogą być pochodzenia naturalnego, bądź sztucznego. Należy uważać na przenoszone przez prąd rzeki gałęzie, pnie i inne przedmioty.

Oto przeszkody i zjawiska jakie możemy spotkać podczas żeglugi rzekami:

 • binduga - przestrzeń wodna, znajdująca się przy brzegu, przeznaczona do wiązania i zbijania tratw

 • bystrze - przyspieszenie prądu rzeki spotykane na wszelkiego rodzaju zwężeniach, szypotach, mieliznach, zakrętach rzek i innych

 • cofka - nagła zmiana kierunku nurtu, powstała w wyniku odbicia mas wody od zapory lub dna

 • jaz - budowla przeznaczona do spiętrzania wody, posiada regulację przepływu

 • koryto rzeki - część doliny rzecznej, przez którą bezpośrednio przepływa woda

 • ławica - piaszczysta wyspa wyłaniająca się z wody, mająca podłużny kształt i łagodnie schodzące brzegi

 • łuk - zmiana kierunku rzeki do 45 stopni

 • meandry - zakola rzeki, które się tworzą w wyniku erozji dokonywanej przez prąd wody

 • nurt - najszybciej płynąca warstwa wody

 • oczerety - przybrzeżna roślinność

 • ostrogi - to budowle ustawiane prostopadle do prądu rzeki w celu ochrony brzegów

 • ploso - głębia znajdująca się najczęściej pod wysokim brzegiem

 • podpiętrzenie - budowla o podobnym przeznaczeniu jak jaz, zamykana sezonowo

 • prądowiny - gałęzie i pnie drzew niesione przez prąd lub osadzone na płyciznach

 • próg - naturalny lub sztuczny uskok przegradzający poprzecznie całe koryto rzeki

 • spadek wody - różnica poziomu lustra wody na początku i na końcu danego odcinka rzeki. Wyrażana jest w metrach (na 1km) lub promilach

 • szypoty - wystające z wody kamienie

 • śluza - urządzenie pomagające w przeprawie między zbiornikami o dużej różnicy poziomów

 • zakręt - zmiana kierunku rzeki pod kątem 45-135 stopni

 • zapora - budowla spiętrzająca wodę

 

Legenda:
1
- Rynna
2 - Przykosa
3 - Ploso
4 - Przymulisko
5 - Odsypisko
6 - Przemiał
7 - Ławica
8 - Nurt


 

 

 

Strona Główna  | O Firmie | Ogłoszenia | Reklama | Praca | Kontakt | e-mail
sprzęt rehabilitacyjny . sprzęt medyczny . sprzęt laboratoryjny . wózek inwalidzki . wózki inwalidzkie . wózki inwalidzkie elektryczne . krioterapia . Zakopane . Mazury . Kaszuby . bezdech senny . cpap . sprzęt rehabilitacyjny . sprzęt laboratoryjny . sprzęt rehabilitacyjny . sprzet laboratoryjny . elektrokardiograf . meble medyczne . wagi laboratoryjne . waga lekarska . wagosuszarka . masażer . destylator . mata do ćwiczeń . aparat do krioterapii . meble metalowe . szafy metalowe . szafy ubraniowe . szafy aktowe . szafa kartotekowa . sejf . jonometr . grubościomierz . kardiotokograf . komory klimatyczne . komora badań cieplnych . komory klimatyczne . konduktometr . mętnościomierz . kardiomonitor . suszarka laboratoryjna . zamrażarki laboratoryjne
Copyright C 2001