Mazury - Absolutnie wszystko o Mazurach. Noclegi, czarter, Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia, Mazury, Mazury, naszego serwisu. e-Mazury.com.pl
Żeglarstwo, Bezpieczeństwo, Żeglarstwo, Bezpieczeństwo, Żeglarstwo, Locja, Żeglarstwo, Locja, Żeglarstwo, Bezpieczeństwo,
  
  
  
  
  
 
 

 

  

PATENTY

 

W żeglarstwie występują następujące patenty i licencje:

Nazwa uprawnienia

Żeglarz jachtowy
Sternik jachtowy
Jachtowy sternik morski
Kapitan jachtowy
Żeglarz lodowy
Sternik lodowy
Młodszy instruktor żeglarstwa
Instruktor żeglarstwaWymagania i uprawnienia poszczególnych patentów i licencji

 1. Patent żeglarza jachtowego:

  Warunki uzyskania:
  - ukończenie 12 roku życia
  - odbycie kursu szkoleniowego
  - stan zdrowia umożliwiający uprawianie żeglarstwa stwierdzony przez lekarza
  - zgoda rodziców dla osób niepełnoletnich
  - książeczka żeglarska dla przystępujących do egzaminu

  Przysługujące uprawnienia:
  - prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
  - prowadzenie jachtów żaglowych niezatapialnych w regatach i na treningu pod nadzorem, po wodach morskich

 2. Patent sternika jachtowego

  Warunki uzyskania:
  - ukończenie 16 roku życia i posiadanie patentu żeglarza jachtowego  lub ukończenie 18 roku życia i odbycie kursu szkoleniowego
  - odbycie co najmniej 2 rejsów po wodach morkich w charakterze członka załogi w czasie conajmniej 200 godzin
  - stan zdrowia umożliwiający uprawianie żeglarstwa stwierdzony przez lekarza
  - zgoda rodziców dla osób niepełnoletnich
  - książeczka żeglarska dla przystępujących do egzaminu

  Przysługujące uprawnienia:
  - prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
  - prowadzenie jachtów żaglowych o powierzchni pomiarowej żagli do 40 m kw.po morskich wodach wewnętrznych i w żegludze po wodach morskich do 20 Mm od brzegu(P20) 

 3. Patent jachtowego sternika morskiego:

  Warunki uzyskania:
  - ukończenie 18 roku życia i posiadanie patentu sternika  jachtowego 
  - odbycie co najmniej 3 rejsów po wodach morkich  i w czasie conajmniej 600 godzin żeglugi,po uzyskaniu patentu sternika jachtowego,w tym przynajmniej jeden z tych rejsów musi odbywać się po wodach pływowych o skoku pływu conajmniej 1,5 m
  - stan zdrowia umożliwiający uprawianie żeglarstwa stwierdzony przez lekarza
  - książeczka żeglarska dla przystępujących do egzaminu

  Przysługujące uprawnienia:
  - prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
  - prowadzenie jachtów żaglowych o powierzchni pomiarowej żagli do 80 m kw.po wodach morskich

 4. Patent kapitana jachtowego:

  Warunki uzyskania:
  - posiadanie patentu jachtowego sternika morskiego  
  - odbycie co najmniej 2 rejsów po wodach morkich w czasie conajmniej 1000 godzin po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego,w tym conajmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu
  - stan zdrowia umożliwiający uprawianie żeglarstwa stwierdzony przez lekarza
  - książeczka żeglarska dla przystępujących do egzaminu

  Przysługujące uprawnienia:
  - prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń


 5. Patent żeglarza lodowego:

  Warunki uzyskania:
  - ukończenie 12 roku życia
  - odbycie kursu szkoleniowego
  - stan zdrowia umożliwiający uprawianie żeglarstwa stwierdzony przez lekarza
  - zgoda rodziców dla osób niepełnoletnich
  - książeczka żeglarska dla przystępujących do egzaminu

  Przysługujące uprawnienia:
  - prowadzenie ślizgów lodowych (bojerów) o powierzchni pomiarowej żagla do 6 m kw. pod nadzorem

 6. Patent sternika lodowego:

  Warunki uzyskania:
  - ukończenie 16 roku życia i posiadanie patentu żeglarza lodowego
  - odbycie kursu szkoleniowego
  - stan zdrowia umożliwiający uprawianie żeglarstwa stwierdzony przez lekarza
  - zgoda rodziców dla osób niepełnoletnich
  - książeczka żeglarska dla przystępujących do egzaminu

  Przysługujące uprawnienia:
  - prowadzenie ślizgów lodowych (bojerów) bez ograniczeń

 7. Młodszy instruktor żeglarstwa:

  Warunki uzyskania:
  - ukończenie 18 roku życia
  - średnie wykształcenie
  - posiadanie patentu sternika jachtowego


  Przysługujące uprawnienia:
  - może prowadzić szkolenie jako instruktor do posiadanego stopnia włącznie oraz może być członkiem komisji egzaminacyjnej

 8. Instruktor żeglarstwa:

  Warunki uzyskania:
  - posiadanie młodszego instruktora żeglarstwa
  - pozytywną opinie ze sprawowania jako młodszy w czasie pełnienia swoich funkcji w czasie 14 dni 2 kursów zakończonych egzaminem. Ważne są tylko opnie wystawione przez KWŻ-tów z PZŻ Mając sternika morskiego, kapitana jachtowego, lub po skończeniu AWFu na specjalności "żeglarstwo" nie trzeba mieć młodszego instruktora żeglarstwa

  Przysługujące uprawnienia:
  - Instruktor może organizować, prowadzić, potwierdzać odbycie szkolenia żeglarskiego do posiadanego stopnia włącznie. Może też być przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej i wystawiać opinie osobą szkolącym


 

 

 

Strona Główna  | O Firmie | Ogłoszenia | Reklama | Praca | Kontakt | e-mail
sprzęt rehabilitacyjny . sprzęt medyczny . sprzęt laboratoryjny . krioterapia . Zakopane . Mazury . Kaszuby . bezdech senny . cpap . sprzęt rehabilitacyjny . sprzęt laboratoryjny . sprzęt rehabilitacyjny . sprzet laboratoryjny . elektrokardiograf . meble medyczne . wagi laboratoryjne . waga lekarska . wagosuszarka . masażer . destylator . mata do ćwiczeń . aparat do krioterapii . meble metalowe . szafy metalowe . szafy ubraniowe . szafy aktowe . szafa kartotekowa . sejf . jonometr . grubościomierz . kardiotokograf . komory klimatyczne . komora badań cieplnych . komory klimatyczne . konduktometr . mętnościomierz . kardiomonitor . suszarka laboratoryjna . zamrażarki laboratoryjne
Copyright C 2001